Company Logo

Dešavanja u vrtiću

RADNO VRIJEME VRTIĆA

Primarni/cjelodnevni program odgojno-obrazovnog rada obuhvata boravak djece u vrtiću od 6,00-17,00 sati. Realizuje se u skladu sa Osnovama programa odgojno-obrazovnog rada za djecu uzrasta od 6 mjeseci do polaska u osnovnu školu.

Sadržaji odgojno-obrazovnog rada se realizuju kroz vođene, kombinovane i samostalne aktivnosti te njegu i brigu za zdravlje djece. Planiranje i programiranje sadržaja se provodi kroz  tematske cjeline u skladu sa Zajedničkim programskim jezgrima ovisno od uzrasnih karakteristika svake odgojne grupe i djece u toj grupi. Cilj mu je da pruži djeci  mogućnost sticanja  cjelovite slike o svijetu u kome živi i da se razvija kao cjelovita ličnost.

Poludnevni program je organizovan u periodu od 7,00-12,00 ili od 8,00-13,00 sati u okviru kojeg djeca, pored slobodnih igara i doručka, svakodnevno prate Primarni program odgojno-obrazovnog rada u periodu od 9,30-12,00 sati.

RASPORED (ARTIKULACIJA) DNEVNIH AKTIVNOSTI

06,00 – 08,30 – prijem djece i slobodne aktivnosti po dječijem izboru;

RasporedAktivnosti

08,30 – 09,00 – doručak;

RasporedAktivnosti1

 

 

RasporedAktivnosti2

09,00 – 09,15 – obavljanje kulturno higijenskih navika;

 

RasporedAktivnost4

09,15 – 11,45 – realizacija planiranih aktivnosti sa cijelom grupom i rad po centrima aktivnosti, boravak na svježem vazduhu;

 

RasporedAktivnosti4

11,45 – 12,00 – obavljanje kulturno higijenskih navika;

12,00 – 12,30 – ručak;

12,30 – 13,00 – priprema za popodnevni odmor;

13,00 – 14,30 – čitanje priče i popodnevni odmor;

14,30 – 15,00 – užina;

15,00 – 17,00 – slobodne aktivnosti po dječijem izboru do polaska kući;

 

RasporedAktivnosti3

 

Novosti

OBILJEŽEN DAN DRŽAVNOSTI

Detaljnije...


OBILJEŽEN SVJETSKI DAN TOLERANCIJE

Detaljnije...


OBILJEŽEN SVJETSKI DAN JABUKE

Detaljnije...


MEĐUNARODNI DAN PRANJA RUKU

Detaljnije...


VRTIĆ LASTAVICA: PROJEKAT "VEZENI MOST"

Detaljnije...


OBILJEŽEN DAN DRŽAVNOSTI

Detaljnije...


OBILJEŽEN SVJETSKI DAN TOLERANCIJE

Detaljnije...


OBILJEŽEN SVJETSKI DAN JABUKE

Detaljnije...


MEĐUNARODNI DAN PRANJA RUKU

Detaljnije...


VRTIĆ LASTAVICA: PROJEKAT "VEZENI MOST"

Detaljnije...


OBILJEŽEN DAN DRŽAVNOSTI

Detaljnije...


OBILJEŽEN SVJETSKI DAN TOLERANCIJE

Detaljnije...


OBILJEŽEN SVJETSKI DAN JABUKE

Detaljnije...


MEĐUNARODNI DAN PRANJA RUKU

Detaljnije...


VRTIĆ LASTAVICA: PROJEKAT "VEZENI MOST"

Detaljnije...


OBILJEŽEN DAN DRŽAVNOSTI

Detaljnije...


OBILJEŽEN SVJETSKI DAN TOLERANCIJE

Detaljnije...


OBILJEŽEN SVJETSKI DAN JABUKE

Detaljnije...


MEĐUNARODNI DAN PRANJA RUKU

Detaljnije...


VRTIĆ LASTAVICA: PROJEKAT "VEZENI MOST"

Detaljnije...


OBILJEŽEN DAN DRŽAVNOSTI

Detaljnije...


OBILJEŽEN SVJETSKI DAN TOLERANCIJE

Detaljnije...


OBILJEŽEN SVJETSKI DAN JABUKE

Detaljnije...


MEĐUNARODNI DAN PRANJA RUKU

Detaljnije...


VRTIĆ LASTAVICA: PROJEKAT "VEZENI MOST"

Detaljnije...


OBILJEŽEN DAN DRŽAVNOSTI

Detaljnije...


OBILJEŽEN SVJETSKI DAN TOLERANCIJE

Detaljnije...


OBILJEŽEN SVJETSKI DAN JABUKE

Detaljnije...


MEĐUNARODNI DAN PRANJA RUKU

Detaljnije...


VRTIĆ LASTAVICA: PROJEKAT "VEZENI MOST"

Detaljnije...


OBILJEŽEN DAN DRŽAVNOSTI

Detaljnije...


OBILJEŽEN SVJETSKI DAN TOLERANCIJE

Detaljnije...


OBILJEŽEN SVJETSKI DAN JABUKE

Detaljnije...


MEĐUNARODNI DAN PRANJA RUKU

Detaljnije...


VRTIĆ LASTAVICA: PROJEKAT "VEZENI MOST"

Detaljnije...


OBILJEŽEN DAN DRŽAVNOSTI

Detaljnije...


OBILJEŽEN SVJETSKI DAN TOLERANCIJE

Detaljnije...


OBILJEŽEN SVJETSKI DAN JABUKE

Detaljnije...


MEĐUNARODNI DAN PRANJA RUKU

Detaljnije...


VRTIĆ LASTAVICA: PROJEKAT "VEZENI MOST"

Detaljnije...
Sva prava zadržana od strane JU " NAŠE DIJETE "
developed by InfoSoft d.s.o. Tuzla